coaching-adviesCoaching

Ik werk vanuit mijn hart. Ik probeer in het hier en nu te zijn, zodat ik open sta om geraakt te worden. Door alert te zijn, te luisteren en ruimte te geven, is elke workshop weer anders. Omdat elke groep anders is. Dit vraagt om flexibiliteit en creativiteit. Mijn specialiteit!

Eerst probeer ik een persoonlijke en open sfeer te creëren. Zo ontstaat er ruimte om elkaar te zien. Echt te zien. Coachen hoort hier ook bij en loopt als een rode draad door mijn leven. Mijn ogen en oren staan altijd open; heb ik iedereen mee, blijft er iemand achter? Ik merk op wanneer iemand geraakt wordt, enthousiast wordt en weet dit positief te stimuleren. Degene die moeite hebben mee te komen – om welke reden dan ook -, neem ik apart of motiveer ik deel te nemen. Net wat nodig is.

Advies

Wilt u eens ‘Out of the box ‘denken, of heeft u ideeën maar weet deze niet helemaal vorm te geven? Samen gaan we sparren. Naast workshops kunnen we ook in concepten denken, een traject met een thema eraan gekoppeld.


Coaching en AdviesHeerlijk mens om mee te werken.

Peuters, kleuters, tieners en volwassenen; Geertje krijgt iedereen mee in haar enthousiasme.